Gjennomføring

Målet er å tilby deg arbeid. Vi ønsker at du skal få økt motivasjon, et sosialt fellesskap, utfordringer tilpasset dine behov og mulighet til aktiv deltagelse i samfunnet. Vi ønsker deg velkommen til oss!

Dette skjer når du starter opp på TOS ASVO

01. Velkomstdag

Den første dagen vil en av lederne ta i mot deg, vise deg rundt og introdusere deg for deltagerne på avdelingen. Vi vil gi tilbakemelding til NAV om at du har begynt.

03. Veiledet mot suksess

Sammen med veileder vil dere utarbeide en kvalifiseringsplan, som sier noe om målene dine og hva TOS ASVO kan hjelpe med.

05. Avslutning

Når du slutter vil vi skrive en sluttrapport til NAV. Vi forteller om du nådde målene dine, hva som gjenstår og hva du eventuelt trenger hjelp til videre.


Start

Slutt

02. Oppstartsamtalen

Du vil sammen med veilederen din gjennomføre en oppstartsamtale hvor dere i fellesskap forsøker å bli kjent med hverandre. Dere vil også planlegge den første tida hos TOS ASVO.

04. Årlig statusrapport

I VTA-tiltaket vil vi utarbeide en statusrapport til NAV én gang i året.

01. Velkomstdag

Den første dagen vil en av lederne ta i mot deg, vise deg rundt og introdusere deg for deltagerne på avdelingen. Vi vil gi tilbakemelding til NAV om at du har begynt.

02. Oppstartsamtalen

Du vil sammen med veilederen din gjennomføre en oppstartsamtale hvor dere i fellesskap forsøker å bli kjent med hverandre. Dere vil også planlegge den første tida hos TOS ASVO.

03. Veiledet mot suksess

Sammen med veileder vil dere utarbeide en kvalifiseringsplan, som sier noe om målene dine og hva TOS ASVO kan hjelpe med.

04. Årlig statusrapport

I VTA-tiltaket vil vi utarbeide en statusrapport til NAV én gang i året.

05. Avslutning

Når du slutter vil vi skrive en sluttrapport til NAV. Vi forteller om du nådde målene dine, hva som gjenstår og hva du eventuelt trenger hjelp til videre for å komme i jobb.

Success message!
Warning message!
Error message!
Hopp rett ned til innholdet