Tilrettelagt arbeid

TOS ASVO er godkjent for til sammen 16 VTA-plasser.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

VTA tilbys personer som har utfordringer med å få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å tilpasse arbeidsoppgavene til den enkeltes yteevne. VTA-deltakerne har en uførepensjon som hovedytelse.

Vi samarbeider med lege, psykiatri, omsorgstjenesten, NAV lokal, voksenopplæring, videregående opplæring, og lokale arbeidsgivere.

Innsøking til VTA arbeidsplass går gjennom lokale NAV kontorer.

Tiltaket VTA er rettet mot personer som har eller i nær fremtid forventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser skal tilby personer som ikke får arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidsoppgaver skal tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet

Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltagerne gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver.

Våre arbeidsoppgaver er: vaskeri og renseri, sjåfør, vedarbeid og gartnerarbeid, samt oppdragsarbeid for lokale bedrifter.

I samarbeid med deltaker forsøker vi å tilrettelegge arbeidet slik at den enkelte får brukt sine evner og ressurser.

Ansatte på VTA kan også arbeide dager/perioder i eksterne bedrifter.

Kvalifiseringsplan

Hver deltaker har sin egen kvalifiseringsplan.

Kvalifiseringsplanen inneholder målsetninger og en beskrivelse av hva deltaker, arbeidsledelse og omgivelser skal gjøre for at målene skal oppnås. Kvalifiseringsplanene er et viktig redskap for den enkeltes utvikling. 

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Har du spørsmål angående Varig tilrettelagt arbeid,
kontakt oss på telefon 62 49 46 20 eller send oss en e-post til post@tosasvo.no.

Success message!
Warning message!
Error message!
Hopp rett ned til innholdet