TOS ASVO - en vekstbedrift

ASVL

Vi er organisert i ASVL - Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene.
Les mer om ASVL.

TOS ASVO er en vekstbedrift som ble etablert i 1992. Bedriften er et aksjeselskap som eies med like deler av Tolga og Os kommune.
Vi har avdelinger både på Tolga og Os.

Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen, og vi vektlegger individuell utvikling, trivsel og glede. Vi skal i tillegg være konkurransedyktig med våre produkter og tjenester.

Våre verdier er godt forankret i bedriften:

Humor, kreativitet og trivsel.

Målsetting

Som en vekstbedrift har vi som vårt viktigste mål å gi dem som har en kortvarig, eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv.

Lokasjoner

Avdeling Os

Avdelingen på Os driver vedproduksjon, kantinedrift, miljøgata, deleproduksjon for bedrifter.

Avdeling Tolga

Avdelingen på Tolga driver vaskeri og renseri. Innhenting og utkjøring av vask.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at alle ansatte og deltakere skal ha mulighet for påvirkning og meningsytring i alle områder ved bedriftens virkeområde. For den enkelte kan brukermedvirkning være muligheter for å være med å planlegge egne arbeidsoppgaver, delta i utarbeidelsen av egen kvalifiseringsplan, være kjent med innholdet i rapporter, og delta i planleggingen av sosiale arrangement.

TOS ASVO har den grunnholdningen at alle mennesker er verdifulle og like mye verdt. Alle hos oss uansett funksjonsnivå har en rett til å bli hørt, sett og akseptert for den man er.

Gjennom vårt daglige arbeid praktiserer vi brukermedvirkning. Det kommer bl.a. til syne på følgende områder: Morgenmøte allmøter, miljøkomite, forslagskasser på spiserommene, infobrosjyre, hjemmeside med muligheter for tilbakemelding, handlingsplaner og evaluering av disse, medarbeidersamtaler, rapporter til NAV.

Success message!
Warning message!
Error message!
Hopp rett ned til innholdet