TOS ASVO A/S sin hjemmeside

Styret TOS ASVO AS

Styret

Styret ble valgt på generalforsamling i juni 2021:

Styret 2021/22
 


Leder                      

Mary Anne Bakos

Nestleder
Svein Ola Nygjelten   

Styremedlemmer
Anne Maren Røseplass

Per Magne Hansen

Harald Sørli

Varamedlemmer
Toini Brynhildsvoll Berg
Knut Aaseng

Valgkomité             
Kjetil Brodal  
Per Ousten