TOS ASVO A/S sin hjemmeside

TOS ASVO AS

Arbeid, muligheter og tru på framtia. En arbeidsplass for alle.

Velkommen til hjemmesiden vår

OM TOS ASVO AS

TOS ASVO AS er en vekstbedrift som ble etablert i 1992. Bedriften er et aksjeselskap som eies med like deler av Tolga og Os kommune.
Vi har avdelinger både på Tolga og Os
Vi er godkjent for til sammen 16 VTA-plasser 
VTA betyr Varig Tilrettelagt Arbeid.
Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen, og vi vektlegger individuell utvikling, trivsel og glede. Vi skal i tillegg være konkurransedyktig med våre produkter og tjenester.
Våre verdier er godt forankret i bedriften; Humor, kreativitet og trivsel.

Tos Asvo AS - en vekstbedrift

Vi er organisert i ASVL - Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene.

Målsetting
Som en vekstbedrift har vi som vårt viktigste mål å gi dem som har en kortvarig, eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv.

Humor, kreativitet og trygghet !

Avdeling OS: driver vedproduksjon,  kantinedrift, miljøgata, deleproduksjon for bedrifter og utfører ulike tjenester.

Avdeling Tolga: vaskeri og renseri. Innhenting og utkjøring av vask.

Hospitering i ekstern bedrift tilbys der det er relevant for VTA-deltakere.